Hình ảnh dạy học lịch sử theo hướng phát triển năng lực lớp 5A. Bài Thu - đông 1947, Việt Bắc " Mồ chôn giặc Pháp"

Xếp hạng:

Học sinh làm việc cá nhân:

Học sinh thảo luận nhóm:

 

Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Tháng 04 : 138